กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนันทพัทธ์ พิมทา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2