ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนร่วม)
วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09.00-12.00 น. โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) โดยการนำของผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวอ้อยใจ ทั่งสุวรรณ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวอณัญญา อังสุวัฒศิริโสภา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนร่วม) เพื่อปรึกษาหารือและร่วมกันหาแนวทางเพื่อสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ปกครอง การดำเนินการพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆ ของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนร่วม) อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียน ก่อให้เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเป็นการสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยค่ะ
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2566,19:47   อ่าน 70 ครั้ง