ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น
วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 08.30-11.00 น. โรงเรียนคลองกะจะ(พงษ์สมบัติบำรุง) โดยการนำของผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวอ้อยใจ ทั่งสุวรรณ และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวอณัญญา อังสุวัฒศิริโสภา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้ามาจัดกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับนักเรียนโรงเรียนคลองกะจะ(พงษ์สมบัติบำรุง) ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2566,22:15   อ่าน 60 ครั้ง