ภาพกิจกรรม
อบรม เรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต
วันศุกร์ที่ 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00-12.00 น.
โรงเรียนคลองกะจะ(พงษ์สมบัติบำรุง) นำโดย นางสาวอ้อยใจ ทั่งสุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวอณัญญา อังสุวัฒศิริโสภา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนเข้ามาจัดอบรม เรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต และการส่งเสริมสุขลักษณะด้านอนามัยเจริญพันธุ์ สำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (โครงการนำร่อง) ให้กับนักเรียน
ผู้บริหารและคณะครู ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 2566,12:31   อ่าน 210 ครั้ง