ภาพกิจกรรม
"โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน"
"โครงการบอกโทษเกินร้อย ชิงทุนเกินล้าน" หัวข้อ "โทษของกัญชาและยาเสพติด โดยตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมประกวดโครงการนี้ และได้ร่วมตอบคำถามบอกโทษของกัญชาและยาเสพติด 100 ข้อ รวมถึงจัดกิจกรรมสร้างกระแส สนทนาถามตอบในเรื่องของโทษของกัญชาและยาเสพติด ที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเอง ครอบครัว สถานศึกษา สังคม และประเทศชาติได้ และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ในเรื่องของโทษของกัญชาและยาเสพติด ในรูปแบบการจัดป้ายนิเทศภายในโรงเรียน ห้องเรียน และบริเวณรั้วภายนอกโรงเรียน เพื่อให้ทุกๆคนได้ตะหนักถึงโทษและพิษภัยของสารเสพติดเหล่านี้
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2565,18:05   อ่าน 275 ครั้ง