ภาพกิจกรรม
นิทรรศการเครือข่าย
นายเกรียงไกร จงเจริญ ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารสถานศึกษา
นางสาววิราพรรณ กั้นในกลาง ได้รับรางวัล "ครูดีเด่น"
นางสาวประภัสสร สอนจันทร์ ได้รับรางวัล "ครูดีเด่น"
นางนราภรณ์ ทองไชย ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ"
นางสาวรำไพ แก้วบัวคำ ได้รับรางวัล "ครูดีในดวงใจ"
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2565,12:23   อ่าน 527 ครั้ง