ภาพกิจกรรม
ผอ.เขตตรวจเยี่ยมสถานศึกษา
วันศุกร์ที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ นายนพ ชูสอน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ ทักทาย และให้กำลังใจ ดร.โสมอุษา นาคะสิงห์ และ Mr.Kelly ในการนำนักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) เข้ามาแนะนำตัว พูดคุย และวางแผนร่วมกับทางโรงเรียนคลองกะจะ(พงษ์สมบัติบำรุง) ในการทำกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าสนทนาพูดคุยกับชาวต่างชาติ และสนุกกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2565,13:10   อ่าน 177 ครั้ง