ภาพกิจกรรม
การประเมินภายในสถานศึกษา
รับการประเมินภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 มีคณะกรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1.นายธีระยุทธ สมบูรณ์สุข ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนคลองกะจะ ประธาน
2.นางกานต์กนิษฐ์ เฟื่องฟูพงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สำนักงานเขตพระโขนง กรรมการ
3.นางสาวโสมอุษา ภัครากูล ครู รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 กรรมการและเลขานุการ
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 2564,12:37   อ่าน 527 ครั้ง