ภาพกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อ
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์ มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคลองกะจะ
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2564,15:46   อ่าน 106 ครั้ง