ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ขอความคิดเห็น ขอความเห็นชอบและขออนุมัติกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียนจะได้ดำเนินการต่อไป
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2564,15:34   อ่าน 40 ครั้ง