ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30-11.30 น. ได้ร่วมกันเรียนรู้และทำความดี โดย ผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 ที่นับถือศาสนาพุทธ เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปทำความดี ในโอกาสวันมาฆบูชา ณ.วัดบ้านทุ่งเสรี ส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ได้ทำกิจกรรมความดีอยู่ที่โรงเรียน โดยมีคุณครูอารียา พลีขันธ์ ดำเนินกิจกรรม
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2564,16:27   อ่าน 137 ครั้ง