ภาพกิจกรรม
พยาบาลตรวจสุขภาพนักเรียน
นางสาวสุนันทา คำตา ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนคลองกะจะ (พงษ์สมบัติบำรุง) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการสาธารณสุข 35 หัวหมาก ตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง และป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียน
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 2563,14:58   อ่าน 91 ครั้ง