ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “การสร้างภูมิคุ้มกันให้ชุมชน” โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย
1.การแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียน
2.รักษาความสะอาดชุมชนรอบๆโรงเรียน
3.กิจกรรมดูแลรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,14:35   อ่าน 70 ครั้ง