ภาพกิจกรรม
ค่ายผู้นำสภานักเรียน
โรงเรียนคลองกะจะ จัดกิจกรรมค่ายผู้นำสภานักเรียนให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน มีความรัก ความสามัคคี และพร้อมสำหรับการทำงานจิตสาธารณะให้กับโรงเรียน ชุมชนต่อไป
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 2562,15:52   อ่าน 112 ครั้ง