ภาพกิจกรรม
งานนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ 22
ผู้บริหาร ตัวแทนครูและนักเรียนร่วมงานนิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนที่ 22 ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง
คุณครูนราภรณ์ ทองไชย ตัวแทนรับโล่ผู้บริหารโรงเรียนเครือข่ายที่ 22
คุณครูโสมอุษา ภัครากูล กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ รับโล่รางวัลครูดีเด่น
คุณครูวิราพรรณ ปักศรีสิงห์ การศึกษาพิเศษ รับโล่รางวัลครูดีเด่น
คุณครูนราภรณ์ ทองไชย กลุ่มสาระภาษาไทย รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศครูดีเด่น
คุณครูอารียา พลีขันธ์ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศครูดีเด่น
คุณครูรำไพ แก้วบัวคำ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รับเกียรติบัตรรองชนะเลิศครูดีเด่น
คุณครูอารยา ดอกรักษ์ กลุ่มสาระภาษาไทย รับเกียรติบัตรครูสอนดี
คุณครูรำไพ แก้วบัวคำ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี รับเกียรติบัตรครูสอนดี
คุณครูจิราพร คุ้มศักดิ์ การศึกษาพิเศษ รับเกียรติบัตรครูสอนดี
คุณครูอารยา ดอกรักษ์ คุณครูชลธิชา ชนะพล คุณครูรเวก เรือนมาศ คุณครูวิทยา ปังอุทา คุณครูรัตนาภรณ์ สัญจรดี คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน และนักเรียน รับเกียรติบัติชนะเลิศการประกวดโครงงาน
โพสเมื่อ : 11 ก.ค. 2561,16:30   อ่าน 1011 ครั้ง