ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายทางการศึกษาให้รับทราบและนำไปปฏบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2561,10:30   อ่าน 294 ครั้ง